Czy dywidenda to zawsze idealne rozwiązanie?


Zastanawiając się nad rodzajem działalności, czy też formą jaka jest najlepsza w celu optymalizacji naszych podatków, często pojawia się opcja pobierania dywidendy jako formy efektywnego podatkowo, uzyskiwania dochodu w UK. Ale jak tak naprawdę działa dywidenda i czy zawsze się opłaca?

Jaki podatek zapłacimy otrzymując dywidendę?

Przede wszystkim najpierw spółka, której jesteśmy udziałowcem musi zapłacić Corporation Tax. Na dzień pisania artykułu w UK wynosi on 19%. Jest to podatek, który spółka płaci w momencie osiągnięcia zysku, czyli po podliczeniu rocznego przychodu, odejmuje koszty i od wyniku płaci 19% podatku.

Następnie pozostała kwota może być wypłacona udziałowcom według udziału procentowego w firmie. Czyli jeżeli jesteśmy na przykład w 50% właścicielem spółki otrzymamy maksymalnie 50% wypłaconej dywidendy.

Firma zapłaciła już podatek, ale co dalej?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która posiada rezydenturę podatkową w UK (na temat rezydentury pisaliśmy w osobnym artykule, do którego link znajdziecie TUTAJ), pierwsze £2000 nie będzie opodatkowane. W tym przypadku, jeżeli kwota wypłaconej dywidendy mieście się w tym przedziale, nawet po zapłaceniu 19% Corporation Tax, dochód z tytułu dywidendy będzie opodatkowany niżej niż standardowe 20% podatku dochodowego.

UWAGA! Dochód z dywidendy, który mieście się w naszym Personal Allowance (na rok 2019/20 jest to kwota £12 500) nie jest opodatkowany i nie wlicza się z w kwotę wolną od podatku od dywidend, czyli wspomniane £2000.

Jak wygląda sytuacja, jeżeli Wasza dywidenda jest większa niż £2000 w danym roku podatkowym (przypominamy, że w UK rok podatkowy dla osoby fizycznej zaczyna się 6tgo kwietnia i kończy 5tego kwietnia następnego roku)?

W przypadku przekroczenia kwoty £2000 (oczywiście przy założeniu, że nasz Personal Allowance jest wykorzystany), zaczynamy płacić podatek od dochodu z tytułu pobrania dywidendy.

UWAGA! Z punktu widzenia rezydentury podatkowej, na podstawie zawartych umów międzynarodowych w większości przypadków podatek od dywidendy płacony jest w kraju, w którym jest nasza personalna rezydentura podatkowa. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do kontaktu.

Poziom podatku od dochodu uzyskiwanego z tytułu dywidendy, przy założeniu, że jesteśmy rezydentami podatkowymi w Wielkiej Brytanii:

W UK obowiązują 3 progi podatkowe:

Basic rate

Dochód pomiędzy £12 501 - £50 000

Higher rate

Dochód pomiędzy £50 001 - £150 000

Additional rate

Dochód powyżej £150 000

W celu dokładnego określenia poziomu podatku od dywidendy, należy podsumować nasz cały dochód z danego roku podatkowego (na przykład z tytułu zatrudnienia) i dzięki temu określimy, w których ‘widełkach’ będziemy się znajdować licząc nasz podatek od dywidendy.

Po ustaleniu progu, od kwoty dywidendy powyżej £2000 zapłacimy:

7,5% podatku jako Basic rate Tax Payer

32,5% podatku jako Higher rate Tax Payer

38,1% podatku jako Additional rate Tax Payer

Podatek od dywidendy w UK

Więcej na temat jak działają progi podatkowe w UK możecie przeczytać TUTAJ.

32,5% i 38,1%? Dlaczego tak dużo?

Podatek od dywidend jest płacony nie tylko w momencie, kiedy nasza dywidenda pochodzi z działalności naszej własnej firmy (spółki LTD), ale ten podatek dotyczy również osób, które na przykład inwestują w spółki i otrzymują z tego tytułu dywidendę. Niezależnie od źródła oraz poziomu udziałów, zapłacimy powyżej wspomniany podatek jako osoba fizyczna.

Jeżeli nasz łączny dochód z pracy i innych źródeł wyniesie ponad £50 000, nasz podatek od dywidendy będzie wynosić 32,5%, natomiast jeżeli przekroczymy próg £150 000, nasz podatek wyniesie 38,5 %. W obu przypadkach jest on i tak niższy niż standardowy podatek dochodowy, który odpowiednio wynosi 40% i 45% przy wspomnianych progach.

Jeżeli jesteśmy udziałowcami własnej firmy, mamy poczucie, że dywidenda jest opodatkowana podwójnie. Najpierw płacimy 19% Corporation Tax a następnie jeszcze podatek od dywidendy. Jeżeli jednak mamy udziały w dużej spółce i otrzymujemy dywidendę z tytułu posiadanych akcji, bardzo często zapominamy o fakcie, że firma płaci Corporation Tax, ponieważ nie są to ‘nasze’ pieniądze. Dopiero dywidenda jest opodatkowana i ten podatek jest niższy niż podatek dochodowy z tytułu pracy.

Dywidenda a rezydentura poza UK.

Wiele osób, które prowadzą biznes, na pewnym etapie swojego życia zastanawia się nad wyjazdem do innego kraju i pozostawienie firmy w rękach innych osób lub pracę zdalną z innego miejsca na świecie na przykład z Polski. W takim przypadku podatek od dywidendy zapłacimy w większości przypadków w kraju, w którym będziemy mieszkać na stałe i będzie to miejsce naszej rezydentury podatkowej. W wielu przypadkach, przy dochodach powyżej £50 000 rocznie, podatek od dywidendy będzie niższy w innych krajach niż w UK, więc czasami, przy odpowiednim poziomie rozwoju firmy warto pomyśleć o zmianie miejsca zamieszkania na inny, może przyjemniejszy kraj i przy okazji oszczędzić na podatkach.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat, skontaktuj się z nami. Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.